Fotobanka

 

 

 

Fotobanka obsahuje autorské fotografie fotografa Vladimíra Stejskala, tématicky je zaměřena na krajinu, přírodu a architektonické památky. Fotografie na těchto stránkách jsou k dispozici pro tisk kalendářů, časopisů, knih, firemních materiálů a pro tvorbu webových stránek. Vítáni jsou zde také milovníci fotografování a přírody.
Fotografie je také možné použít do interiéru bytu, domu nebo kanceláře. Je možné vytvořit ucelené kolekce fotografických obrazů podle typu interiéru. Fotografie je možno dodat zarámované nebo jako samostatné zvětšeniny.
Fotografie jsou profesionálně upraveny z hlediska barevnosti a vyretušovány. U každé fotografie je uveden maximální formát, který je k dispozici, pokud je to formát XL, je možné zvětšení bez omezení (na velkoformátové zvětšeniny, billboardy, apod.).
Všechny fotografie jsou chráněny autorskými právy a není možné s nimi volně nakládat.

Ceník

Fotobanka je typ royalty-free, cena fotografie záleží pouze na formátu, v jakém bude použita. Nezjišťujeme způsob užití fotografie a náklad, v jakém je tiskovina vydána, což je běžné u řady fotobank.
Veškeré nabízené fotografie jsou rozčleněny do šesti cenových kategorií. Kategorie W je určena pro použití na web, zbývající jsou určeny pro tisk.

Smluvní podmínky

Práva a povinnosti prodávajícího

Firma Ing. Vladimír Stejskal, Jana Masaryka 1358, 500 12 Hradec Králové, IČ: 16201345, DIČ: CZ5703040574) jako prodávající se zavazuje:
1. vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané fotografie na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, případně je uložit na FTP server kupujícího po zaslání přístupových dat (většinu objednávek vyřizujeme ještě týž den, nejpozději den následující) a odeslat daňový doklad nejpozději do 48 hodin  
2. v případě požadavku kupujícího expedovat fotografie na CD nebo DVD nosiči
3. fotografie budou dodány ve formátu TIFF nebo JPG v tiskové kvalitě (300 dpi) s minimální možnou komprimací.

Prodávající má právo
1. k ceně zboží připočítat náklady na poštovné a balné
2. odmítnout objednávku zákazníkovi, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží

Práva a povinnosti kupujícího
Kupující se zavazuje, že v objednávce uvede úplné a pravdivé údaje a zároveň souhlasí s tím, že dokončením objednávky bude tato objednávka považována za závaznou a bude tedy prodávajícím zpracována a následně expedována. Zákazník platící převodem se zavazuje zaslané fotografie zaplatit bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího (č. účtu: 97260/0300) a to do data splatnosti uvedeného na faktuře.

Autorská práva
Na veškeré fotografie nabízené fotobankou firmy Ing. Vladimír Stejskal, se vztahují autorská práva, která vlastní firma Ing. Vladimír Stejskal. Použití obrazových materiálů je určeno licenční smlouvou.

Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které kupující uvede při objednávce zboží, budou pokládány za důvěrné v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

Licenční smlouva
Licenční smlouva uzavřená mezi uživatelem licence, tj. stranou používající snímek na základě této smlouvy a firmou Ing. Vladimír Stejskal Jana Masaryka 1358, 500 12 Hradec Králové, IČ: 16201345, DIČ: CZ5703040574:

Uživatel licence akceptuje podmínky použití snímků v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

1. Firma Ing. Vladimír Stejskal prohlašuje, že je vlastníkem autorských práv k nabízeným fotografiím. Jednotlivé snímky jsou poskytovány k jednorázovému nevýhradnímu užití, v žádném případě nejsou prodávány.
2. Tato smlouva umožňuje uživateli licence jednorázové použití snímků v osobních, zákaznických nebo vydavatelských projektech v tištěné nebo elektronické podobě. Uživatel licence musí zajistit, že se snímky nedostanou do rukou jakékoliv třetí strany (netýká se třetí osoby, pro kterou je zakázka zpracovávána).
3. V případě porušení této smlouvy, např. násobné použití fotografií, případně předání fotografií třetí osobě, je uživatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši osminásobku ceny licence.
4. Firma Aurius, s.r.o. poskytuje snímek podle požadavků kupujícího (formát, rozlišení apod.) a není nijak odpovědná uživateli licence ani žádné další osobě nebo firmě za jakékoliv všeobecné, přímé, nepřímé nebo jiné škody vyplývající jako důsledek užití snímků včetně jakéhokoli nároku na náhradu ušlého zisku.

E-mail

 

 

 

Ing.Vladimír Stejskal  Jana Masaryka 1358 50012 Hradec Králové Czech Republic Tel.:+420 603 751 824